İstenilen bölgeye kısa sürede kurulumugerçekleştirilir.  Araç  altı  görüntüleme  sistemi      araçların  plaka tanımlamasını,    araç  altlarınıntehlikeli madde    kontrolünün sağlanması, eldeedilen görüntülerinin   daha önceki geçişlerine ait  görüntülerle eşleştirerek farklılıkların tespitedilmesini, ekrandaki bilgiler sayesinde giriş redkararının verilmesini, araç girişlerin kayıt altınaalınması ve raporlanmasını sağlar.

 

Araç Altı Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi

 

Araç Altı Kontrol Sistemi Genel Özellikleri:

 1. Araç altı görüntüleme sistemi  ve Plaka tanıma sistemi  bir bütün olarak entegre çalışacaktır.

2. PTS , izleme ekranına bir araç girdiğinde , plaka tanıma işlemini otomatik olarak yapılacaktır.

 1. Araçların geçişi , araç altı tanıma takozu üzerindeki hareket algılama sensörü ile algılanacaktır ve Sistem otomatik olarak tetiklenerek çalışacaktır . Sensörde meydana gelebilecek herhangi bir arıza ihtimaline karşı sistem kullanıcı tarafından PC üzerinden manuel olarak da tetiklenebilecektir.
 2. Sistemi kullanıcı ara yüzü Türkçe olacaktır.
 3. Sistem kullanıcı dostu ( user friendly) bir ara yüze sahip olacaktır. Bu husus firma tarafından muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.
 4. Araçların önceki geçişlerine ait tüm görüntüler çağırılabilecektir. HD kapasitesi  ,  en az 400.000      (üçyüzbin) araca ait görüntüleri ve bilgileri depolayabilmelidir. Geriye dönük inceleme işleminde değişik filtreleme teknikleri olmalıdır. Bu filtreleme özelliği istenilen tarih ve saat aralığına  ,  araçların plaka bilgilerine , araçların ait oldukları birliklere göre filtreleme yapılabilecektir. Bu şekilde elde edilen araç görüntülerinden, istenildiğinde yazıcı çıktısı alınabilecektir.
 5. İstenilen zaman aralığında geçiş yapan araçların tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi , bir aracın istenilen zaman aralığında yapmış olduğu tüm geçişlerin tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi görülebilecektir. Bu şekilde elde edilen bilgiler raporlanabilecek ve çıktı alınabilecektir.
 6. Bir araç sistemden geçtikten en geç 3 ( üç ) saniye sonra aşağıdaki veriler ekrana gelmelidir.
 7. Aracın şimdiki geçişine ait dış görüntüsü ( plaka tanıma kamerasına ait),
 8. Aracın geçmiş tarihteki en son geçişine ait dış görüntüsü (plaka tanıma kamerasına ait),
 9. Aracın PTS sistemi tarafından otomatik algılanan araç plakası,
 10. Araç altı görüntüleme sistemi kamerasından alınan şimdiki araç altı görüntüsü,
 11. Araç altı görüntüleme sistemi kamerasından alınmış , geçmiş tarihteki en son geçişe ait araç altı görüntüsü,
 12. Aracın daha önce kaydı yapılmışsa ; araca ve kullanıcıya ait bilgiler
 13. Yasaklanmış veya aranan araç ise uyarı bilgileri ,

Kullanıcı araç altının o anki görüntüsü ile daha önceki en son geçişine ait araç altı görüntüsünü inceleyip kontrol ve kıyaslama yapabilecektir. İzlenen tüm bu görüntülerde  Mouse (fare) ya da klavye yardımıyla seçilen herhangi bir bölgesinin  , kısmi yakınlaştırması ve uzaklaştırması yapılabilmelidir.

 1. İzleme ekranında gösterilen aracın plaka bilgisi görüntüsü , aracın önden görüntüsü , aracın o anki araç altı görüntüsü , araç altının geçmiş tarihte kaydedilmiş en son görüntüsü ve ya kullanıcı tarafından Mouse yada klavye yardımı ile seçilmiş alanın görüntüsü tam ekran olarak büyütülebilecektir.
 2. Gündüz ve gece , çamur , kar , yağ izleri , ışık kırılması gibi olaylarda araç altı görüntüsü değişik filtreleme teknikleri ile işlenerek , en uygun görüntünün alınmasına imkan verecektir. Yazılımda en az 3 (üç) adet araç altı fotoğrafı filtresi tercihi olmalıdır. ( pozitif filtre ,negatif filtre ,kızılötesi filtre ve cisim kenarları filtresi gibi ) Bu tercihlerden hangisi seçilirse ,  araç altı fotoğrafı direk olarak seçilen filtreleme uygulanmış olarak ekrana gelecektir.
 3. İzleme ekranında 2.3.8 de belirtilen görüntüler ve bilgiler yeni bir araç geçene kadar , kullanıcı tarafından değiştirilmez ise ekranda kalacaktır.
 4. Veri tabanında geçiş yapan bir aracın altının görüntüsü , o geçişe ait plaka bilgisi ve aracın önden görüntüsü , geçiş yapılan tarih ve saat bilgileri ile birlikte bulundurulacaktır. Geçmişe ait bir araç altı görüntüsü çağırıldığında bu görüntüler birlikte gelecektir.
 5. Sisteme tanıtılması istenilen araçların bilgileri bir kereliğe mahsus kayıt edilmelidir.  Kayıt işleminde araçların ait oldukları birlikler , aracın plakası , aracın cinsi ( otobüs,kamyon,binek araç ,minibüs vb) , aracın hizmet bilgileri ( resmi , sivil , kantin ,koruma ,elçilik ,firma vb.) , geçiş zamanları ve  izinleri , aracın yasaklı olup olmadığı , sürücüye ait bilgiler gibi kriterler olmalıdır. Bu bilgiler bir araç geçtiğinde kullanıcı tarafından o anda yapılabildiği gibi , manuel olarak sonradan geriye dönükte yapılabilmelidir.
 6. Sistemde kayıtlı veriler istenilen zaman aralığında arşivlenebilecektir veya sayısal bir ortama aktarılabilecektir.
 1. Sistem yazılımına operatör , yönetici  olarak isimlendirilen 2 (iki) tür kullanıcı tanımlanabilecektir.Her bir operatör ve yönetici kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile sistemi kullanacaktır.Birden fazla operatör ve yöneticiler için farklı kullanıcı adı ve şifreler verilecektir. Verilen tüm şifreler kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir. Kullanıcı veya operatöre program üzerinde verilen yetkiler ayrı ayrı seçilebilecektir. Bu şekilde kullanıcı kısıtlaması veya yetkilendirmesi kurumun istediği ölçülerde ayarlanabilecektir. Yetkiler üst yönetici tarafından istenildiği zaman değiştirilebilmelidir.
 2. Sistemde birinci tür kullanıcı olan operatörlerin yetkileri ; geçiş yapan araçlardan sistemde tanımlı olmayanlar için ziyaret kaydı yapmak , sisteme ilk kez geçiş yapan araçların bilgilerini girmek , geçiş yapan araçların sistem tarafından gösterilen tüm görüntülerini izlemek  ve kontrol etmek, araçların geçişlerini onaylamak veya reddetmek ,daha önce herhangi bir saat ve tarihte geçiş yapan araca ait tim görüntülere ulaşmak ve bunların kağıt çıktısını almak olacaktır.Operatör veri tabanına kaydedilen hiçbir bilgiyi değiştiremeyecek , silemeyecek ve ya hiçbir sayısal ortama aktaramayacaktır.
 3. Sistemde ikinci tür kullanıcı olan yöneticilerin hiçbir yetki kısıtlaması olmayacaktır. (2.3.18 .2 de belirtilen kısıtlama hariç.) Yöneticiler istenilen zamanda sistemin veri tabanında kayıtlı her türlü bilgilerine ulaşabilecek , değiştirebilecek , silebilecek , sayısal ortama aktarabilecek ve arşivlenmesini yapabilecektir.
 4. Yöneticilerin veri tabanındaki bilgileri silme , değiştirme , arşivleme yapma ve sayısal ortama aktarmaya yönelik kullanım bilgileri detaylı olarak sistem tarafından tarih ve saat belirtilerek kaydedilecek ve hiçbir kullanıcı tarafından bu kaydedilen kullanım bilgileri değiştirilemeyecek ve silinemeyecektir.
 5. Sisteme kollu bariyer , mantar bariyer blok yol bariyeri gibi fiziki güvenlik sistemleri entegre edilebilir olacaktır . Sistem bu tip bariyerleri , bilgisayar ekranından kontrol edebilmelidir.
 6. Araç altı görüntüleme sistemi portatif olmalı,gerek duyulması halinde mevcut yerinden sökülerek ihtiyaç duyulan farklı bir noktaya kazma-kırma-beton atma ihtiyacı duyulmadan basit bir şekilde monte edilebilmelidir. Kutusu 20 (yirmi) ton araç ağırlığına mukavim olmalıdır . Bu hususlar muayene esnasında yazılı olarak muayene komisyonuna taahhüt edilecektir.
 7. Sistemin elektrik bağlantısı yürürlükteki mevcut yönetmelik mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilecektir.
 8. Sistem gece ve gündüz sürekli kullanıma uygun olacaktır .
 9. Sistem teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek ve  üretilebilecek her türlü yeni yazılım ve sistemi oluşturan parçaların mevcut sisteme entegrasyonunun yapılabilmesine uygun olacaktır .
 10. Sistem elektromanyetik alanlardan olumsuz etkilenmeyecektir. Bu husus firma tarafından muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak belgelenecek ve taahhüt edilecektir .
 11. Sistem tek bir kullanıcı tarafından kontrol edilebilecektir.
 12. Sistem üzerinde imalat ve malzeme hatası , çatlak , boya hatası , kabarma ve deformasyon bulunmayacak , korozyona ve neme duyarlı kısımlar boya ve kaplama maddeleri ile korunmuş olacaktır.Tüm metal yüzeyler daldırma sıcak galvaniz ile paslanmaya ve çürümeye karşı kaplanmış olmalıdır. Sistem kasasında ,araç tekerlekleri ile temas eden üst yüzey tasarımında plastik , alüminyum gibi kırılgan esneyebilen veya yıpranan malzemeler kullanılmayacaktır.
 1. Sistemin kurulacağı alandaki tüm altyapı işlerini(kırma-kazma-beton atma-kablolama) yüklenici firma karşılayacaktır.
 2. Firma sistemi kuracağı yeri projelendirecek ve kullanıcının onayına sunacaktır. Onaya müteakip sistem firma tarafından temin ve montaj edilecektir.
 3. Satın alınacak sistem ile birlikte ; orijinal dilde ve Türkçe hazırlanmış parça katalogları ve bakım onarım ve kullanma talimatları 2 takım hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

 

Araç Altı Görüntüleme Kamerası

 1. En az 2048*1 (ikibinkırksekiz çarpı bir) piksel yatay çözünürlüğe sahip  ‘’ linescan ‘’ (satırtarayıcı) tipte olmalıdır.

2.Gösterimi gece gündüz siyah beyaz , opsiyonel renkli tip olacaktır.

 1. İmaj sensörü en az 1 ‘’ ( bir inç) genişliğinde olacaktır . Kamera hızı en az 16 Khz ( kilohertz ) olacaktır .
 2. Kamera 12 ya da 24 VDC gerilim ile çalışmalıdır.
 3. Gündüz ve gece görüntü kalitesi ; güneşin durumu , gölge durumu , yağmur ,sis gibi hava koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermeyecektir. Araç altı görüntüsünün net olarak ekrana aktarımı sağlanacaktır .
 4. Kamera aracın son bölümü geçtikten sonra en fazla 3 ( üç ) saniye içinde araç altının görüntüsünü ekrana getirecektir.
 5. Kamera en az 3 ( üç ) , en fazla 50 ( elli ) km/s hıza kadar olan araçların geçiş görüntülerini net olarak kaydedebilecektir.

Araç Altı Kamera Muhafazası :

 1. Yer altı muhafazası su geçirmez nitelikte olacaktır .
 2. Muhafaza içerisinde buharlaşma meydana gelmesi halinde sistem kendi kendini temizleyip kameranın net görüntü sağlamasına imkan verecek yapıda donanıma sahip olmalıdır.
 3. Muhafazanın bulunduğu yer altı ünitesinde bir pis su tahliye motoru ve su rezervi olmalıdır.
 4. Muhafaza içerisinde gece koşullarında her türlü ayrıntıyı gündüz şartlarındaymış gibi görmeyi sağlayacak bi araç altı aydınlatma sistemi mevcut olacaktır .
 5. Araç altı aydınlatması ; linescan kameraların en iyi pozlayabildiği  renk olan beyaz renkte 2 adet power led dizisinden oluşacaktır. Aydınlatmayı sağlayan led’lerden biri arıza yaptığı taktirde aydınlatma sekteye uğramayacak ve kamera işlevini yerine getirmeye devam edebilecektir.
 6. Muhafaza ; Araç altı görüntüleme sistemi kamerasının -10 (eksi on) / +50 ( artı elli) santigrad derece aralığında çalışabilmesine imkan verecek yapıda olmalıdır.
 7. Buğulanmalara karşı muhafaza içerisinde termostatlı ısıtıcı bulunacaktır.

 

 

 

Ürün Özellikleri:

 • YüksekÇözünürlüklüSatır TarayıcıKameraya Sahiptir.

 

 

 • TümHava Şartlarında Sorunsuz Çalışır.

 

 • Gece/ Gündüz Şartlarında YüksekGörüntü Kalitesine Sahiptir.

 

 • AraçGeçişiniOtomatik OlarakAlgılar.

 

 • Giriş veçıkış çift yönlü taramayapabilme imkanına sahiptir.

 

 • Kolay kullanım  ara  yüz,  tek  ekranda  tüm  verilere  ulaşabilme  imkanı sağlar.

 

Kamera Çözünürlüğü  5000×2048 Piksel

Görüntüleme Açı Genişliği 4000 cm

Resim Depolama Hafızası 500.000 Adet

Aracın Geçiş Hızı 30 Km/h

Etkili Görüş Alanı <170

LED Işık 100 Watt

Ağırlık Kapasitesi 20 Ton

Su Geçirmez Sınıfı IP68

Tarama Cihazı Ağırlığı 24 Kg

Tarama Cihazı Ölçüleri 450mm*400mm*88

Çalışma Sıcaklığı -10C  |  +55C

Depolama Sıcaklığı -40C  | +75C

Çalışma Voltajı 110-240V AC, 50-60HZ